Filmmaker

Voorwoord

Welkom bij de creatief technische leerroute* binnen de opleiding Ontwerp en Productie (OP)! De opleiding OP is zoals de naam al aangeeft met name gericht op het ontwerpen en maken van gave beroepsproducten binnen de wereld van Signing, Media en Film. De opleiding is een afspiegeling van de beroepscontext waar je later in terecht komt. Niet alleen door wat je leert te maken maar ook door hoe het rooster is ingericht en hoe je wordt begeleid en benaderd. In deze studiegids vind je alle relevante informatie over de beroepen, de opbouw van de opleiding, de inhoud en toetsing van de lessen, de lessentabel enzovoorts. Mocht je na het lezen van deze studiegids nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de teammanager van Ontwerp en Productie of bij je studiecoach en docenten.

De thuisbasis van de opleiding OP is op de tweede verdieping van Cibap. Hier vind je ook de teamkamer van de docenten en studiecoaches, naast lokaal 217.

* Bij de creatief technische leerroute leer je door te doen, te maken. Een idee tot uitvoering brengen door korte opdrachten, individueel of in kleine groepen net als in de praktijk. Vakbeheersing tot in de puntjes. Ook kun je hier de basis leggen voor een eventueel vervolg bij de opleidingen mediavormgever of ruimtelijk vormgever.

Ons onderwijs

Cibap werkt vanuit Praktijk Realistisch Onderwijs (PRO). PRO betekent dat we bij de uitvoering van het onderwijs zoveel mogelijk uitgaan van de beroepspraktijk in de creatieve industrie. Met PRO werk je op school aan diverse opdrachten en vraagstukken. Vaak zijn het echte vraagstukken van (internationale) organisaties, soms zijn het projecten die jouw persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Aan projecten werken doe je soms individueel maar vaak ook samen in multidisciplinaire teams. We stellen daarbij steeds de vraag: ‘Wat moet je in een praktijksituatie weten en kunnen?’ Hierdoor word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk. Daarnaast heb je gedurende je opleiding drie stageperiodes om in de beroepspraktijk jouw competenties verder te ontwikkelen.

Kerncompetenties
Op Cibap word je opgeleid voor een beroep in de creatieve industrie. Binnen alle beroepen waarvoor wij opleiden krijg je te maken met de volgende competenties: Ondernemendheid, Creativiteit & Vormgeving, Communicatie, Vakmanschap en Omgevingsbewustzijn. Op Cibap noemen wij deze competenties de ‘Cibap kerncompetenties’ (CKC). Zij vormen de kern van het onderwijs op Cibap. Je vindt ze terug in de projecten, het lesrooster maar ook in de beoordelingen. Tijdens jouw opleiding helpen wij jou deze kerncompetenties te ontwikkelen.

De CKC’s zijn:

 • Ondernemendheid
  De Cibap student gaat graag uitdagingen aan en pakt zaken met enthousiasme en vakkennis aan. Hij ziet kansen maar verliest hierbij de financiële belangen van de opdrachtgever niet uit het oog. De Cibap student is een sterke netwerkpartner en weet partijen aan hem zelf en elkaar te binden. Hij staat open voor maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen en gaat daar ook bewust naar op zoek. Hij staat sterk in zijn schoenen en durft beslissingen te nemen en activiteiten te initiëren, hierin neemt hij zijn verantwoording naar anderen en de maatschappij. De Cibap student kan een bedrijf opzetten met een gezonde bedrijfsvoering binnen de wettelijke kaders.

 • Creativiteit & Vormgeving
  De Cibap student gaat verder dan het eerste idee en bedenkt meerdere en verschillende ideeën. Hij experimenteert met nieuwe technieken op het gebied van ideevorming en materiaalgebruik. Hij beoordeelt ideeën op kwaliteit en haalbaarheid, inhoud en relevantie en werkt deze verder uit tot schetsen, prototypes en ontwerpen. Hij ontwikkelt visueel en communicatief passende oplossingen die tegemoetkomen aan de eisen van de opdracht en opdrachtgever. Hij verwerkt zijn eigen interesses in zijn werk en werkt aan het ontwikkelen van een eigen vormtaal.

 • Communicatie
  De Cibap student weet zich op basis van onderzoek (internationaal) professioneel te presenteren, hij is hierbij overtuigend en inspirerend door zijn actuele vakkennis en beeldende presentatietechnieken. Door zijn persoonlijkheid en open houding is hij een prettige persoon om mee samen te werken. Daarnaast kan hij anderen goed motiveren en projecten aansturen en opleveren. Hij staat open voor feedback en weet daar professioneel mee om te gaan. Zijn (internationale) schriftelijke kwaliteiten zijn helder en taalkundig correct.

 • Vakmanschap
  De Cibap student is op de hoogte van de nieuwste vaktechnische en relevante ontwikkelingen, en weet deze professioneel, vernieuwend en overtuigend toe te passen. Hierin staat het belang van de opdrachtgever voorop. Hij is in staat de opdracht volgens zijn planning en naar tevredenheid uit te voeren. Dit kan hij door inzicht in het proces en de projectorganisatie. Indien nodig stuurt hij anderen voor de uitvoering aan. Hij bedenkt alternatieven als de planning anders loopt dan verwacht. Hij houdt de projectinformatie actueel.

 • Omgevingsbewustzijn
  De Cibap student is nieuwsgierig naar zijn omgeving, hij kijkt met een open blik naar de voortdurend veranderende creatieve industrie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is goed op de hoogte van trends door breed om zich heen te kijken. Hij weet de ontwikkelingen actief te vertalen naar consequenties voor zijn werkzaamheden en kan hierin adviseren. Hij gaat verantwoord en respectvol om met materialen, bronnen en mensen en kan zijn keuzes beargumenteren. Daarnaast zorgt hij voor een veilige werkomgeving. Hij benut zijn omgevingsbewustzijn effectief voor persoonlijke reflectie, (loopbaan) ontwikkeling en functioneren. Hij ontwikkelt hierbij een mening over ethiek en esthetiek.

Het beroep

Opnames maken, editen, geluidsregistraties maken dat vind jij leuk! Film en video daar ligt jouw interesse en dat sluit perfect aan bij deze audiovisuele opleiding! Zo maak je bijvoorbeeld opnames bij evenementen, reportages voor (lokale) omroepen of doe je geluidsregistraties van een concert.

Jij maakt straks deel uit van productieteams voor bijvoorbeeld tv-programma’s of je maakt promotiefilms. Dat kun je doen in dienst van een multimediabedrijf, reclamebureau, bij een omroep of een AV-productiebedrijf of je start je eigen onderneming en gaat als zelfstandige aan de slag.

De opleiding

De opleiding Allround Medewerker AV Productie is een niveau 3 BOL opleiding en duurt gemiddeld 3 jaar. Elke mbo opleiding is beschreven in een kwalificatiedossier en heeft een crebonummer, het crebonummer van de opleiding Allround Medewerker AV Productie is 25193. Meer informatie over het kwalificatiedossier vind je door het crebonummer in te voeren op S-BB.

Opbouw van de opleiding

Wanneer je start op Cibap in het domein OP, Ontwerp en Productie, ligt je studiekeuze nog niet helemaal vast. Tijdens het eerste half jaar van je 3 jarige mbo-3 opleiding word je breed opgeleid. Zo kun je ervaren wat het beste bij je past en een goede keuze maken voor het vervolg van je opleiding. Na het eerste halfjaar ga je verder in één van de 3 opleidingen op niveau 3: Signmaker, Mediamaker of Filmmaker of in één van de opleidingen op niveau 4.


*klik op de afbeelding om deze te vergroten

In bovenstaand schema staan de witte vlakken voor de blokken (het onderwijs) op school, de grijze vlakken voor de Beroepspraktijkvorming (BPV) periodes, met de terugkomdagen op school, en de gele vlakken voor de examinering. Het onderwijs (en een deel van examinering) wordt in deze studiegids besproken. Voor de BPV periodes ontvang je een aparte BPV gids.

Hoe ziet een opleidingsjaar eruit?
Een opleidingsjaar telt gemiddeld 40 weken van 40 studiebelastingsuren (sbu) studie, totaal een studielast van 1600 uren per opleidingsjaar. Elk schooljaar is verdeeld in 4 periodes van ieder 10 weken. Een half schooljaar (2 periodes) noemen we een semester. De schooljaren noemen we fases. Je start in fase 1 en sluit je opleiding OP in fase 3 af. In deze lessentabel vind je het aantal contacteenheden per vak. In Eduarte vind je het weekrooster van jouw klas.

Je leert in het productiehuis van Cibap, dat noemen we ‘Cibap werkt’. Je bent daar geen student maar een young professional. Je start als rookie (in fase 1) en groeit door tot junior (in fase 2) en senior (fase 3). Als rookie leer je de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een productie te kunnen draaien. Als junior maak je vooral ‘vlieguren’ en leer je omgaan met deadlines en gesprekken voeren met de opdrachtgever. Als senior ga je zelfstandig aan de slag met productieopdrachten en krijg je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbreden. Je bent iedere dag in het productiehuis aanwezig van 9 uur tot 16 uur. Je start de dag samen met je groep onder leiding van een van de docenten en jullie sluiten de dag ook weer gezamenlijk af. Het laatste half uur is daarbij samen met je studiecoach. Gedurende de dag werk je onder begeleiding aan de productie van sign, media of film onderdelen en volg je tussendoor verbredende of verdiepende lessen. In het productiehuis zijn altijd docenten aanwezig bij wie je ondersteuning kunt vragen.

Het lesrooster ontvang je aan het begin van iedere periode. In het begin van de opleiding ligt het rooster van de lessen grotendeels vast, later (in fase 2 en 3) krijg je in toenemende mate de gelegenheid om zelf je kennis en vaardigheden te vergroten. Daarbij maak je gebruik van het aanbod van Cibap of je volgt bijvoorbeeld een workshop bij een (leer)bedrijf. Hiervoor heb je dan toestemming gevraagd aan je studiecoach en een PLOK ondertekend, dit is een verkorte praktijkleerovereenkomst.

Een periode in het productiehuis is als volgt ingedeeld:


*klik op de afbeelding om deze te vergroten

Je werkt iedere 2 weken aan een nieuwe opdracht voor interne en externe opdrachtgevers. Meestal werk je samen aan deze opdrachten maar af en toe werk je ook individueel aan de stappen in de productie. Ook worden de opdrachten van de 3 opleidingen waar mogelijk gecombineerd. In de beroepspraktijk zul je namelijk ook vaak samenwerken met andere professionals in de creatieve industrie. Aan het einde van de tweede week leveren jullie het product op. In de ondernemingsweek in week 5 werk je samen met de andere studenten van OP of de andere opleidingen van Cibap aan een grote opdracht. Deze opdracht kan breder zijn dan je vakgebied. In die week is er ook ruimte voor excursies of inhaalwerk. Week 10 is roostervrij, in die week heb je de tijd om zaken in te halen en/ of opdrachten af te maken. Ook reflecteer je op de periode en vul je je ontwikkeldossier aan.

Ontwikkeldossier
Het ontwikkeldossier is een verzamelplek waar jij je eigen ontwikkeling in kaart brengt. Dit doe je door feedback, reflectie en bewijzen te verzamelen. Niet alleen voor activiteiten binnen school maar ook voor activiteiten die je buiten school onderneemt, bijvoorbeeld de BPV, excursies, museumbezoek, vrijwilligerswerk, open dagen enz. Tijdens het vak Omgevingsbewustzijn (OMGB) wordt uitgelegd wat je in je ontwikkeldossier moet verzamelen en hoe het werkt. Het ontwikkeldossier is ook de basis voor de gesprekken met jouw studiecoach: wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Naarmate je verder in de opleiding komt, zal het ontwikkeldossier steeds belangrijker worden. In elke fase sta je voor belangrijke keuzes zoals opleiding, BPV, keuzeprofiel, toekomst na het Cibap enz. Hierbij helpt het ontwikkeldossier. Het ontwikkeldossier is vooral bedoeld om van te leren, fouten maken mag! Daarom is het belangrijk om daaraan te werken, om zo je ontwikkeling helder te krijgen.

Het ontwikkeldossier bestaat uit drie onderdelen:

  • Leerdoelen
  • Loopbaan
  • Mijn activiteiten

Portfolio
In de creatieve industrie wordt het portfolio gebruikt om als professional te tonen wat je kunt; het is een showcase van je werk. Je gebruikt je portfolio om opdrachten binnen te halen en in jullie geval om te solliciteren bij stagebedrijven. Het is belangrijk dat je portfolio er goed uitziet en gevuld is met verschillend en door jou gemaakt materiaal. Denk bij het maken van je portfolio aan het tonen van je vakmanschap in de breedste zin van het woord. Kleine oefeningen, animaties, video’s, tekeningen, schetsen, experimenten e.d. kun je hierin plaatsen. Verzamel dus goede foto’s van je werk. Vroeger was het portfolio een grote map waarin al het werk zat van de vakman. Dit is nog steeds een goede vorm, maar daarnaast heeft elke professional tegenwoordig ook een online portfolio. Je kunt het online portfolio naar wens maken via bijvoorbeeld Adobe Muse, Behance, WordPress of WIXX. Kies de variant die past bij jouw opleiding. Begin op tijd met het maken van dit portfolio want het is noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats. In fase 1 krijg je de verschillende mogelijkheden voor een portfolio aangereikt zodat je daarna je eigen keuze kunt maken. Vervolgens worden er portfolio momenten georganiseerd waarin docenten maar ook professionals jouw portfolio bekijken en tips geven hoe je het nog beter kunt maken.

Keuzedelen

Naast het kwalificatiedossier besteed je ook 720 studiebelastingsuren aan keuzedelen. Hierbij heeft Cibap gekozen voor één vast keuzedeel namelijk Engels. Dat bieden we aan op 2 beheersingsniveaus (K0802 voor alle opleidingen en K0984 voor mediamaker en filmmaker). Cibap vindt dat alle studenten de Engelse taal voldoende moeten beheersen om zich voor te bereiden op een baan in een internationaal georiënteerde wereld.

Daarnaast kun je kiezen uit de volgende keuzedelen: Creatieve typografie (K0524), Experimenteren met materialen en technieken (K0435), Ondernemend vakmanschap (K0389), Oriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting (K0536, als voorbereiding op Mediavormgever niveau 4) en Voorbereiding op Ruimtelijk vormgever (K0129, als voorbereiding op Ruimtelijk vormgever niveau 4). De keuze heeft in eerste instantie te maken met jouw voorkeur en of je na de opleiding Ontwerp en Productie wilt gaan werken, ondernemen of wilt doorstromen naar niveau 4 (fase 3).

* Bij doorstroom naar fase 3 van niveau 4, vindt er een intake gesprek plaats om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen.

BPV

BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming, ook wel: stage. Je gaat ervaring op doen in de praktijk, in Nederland of in het buitenland. Vanaf fase 2 ga je ieder leerjaar een halfjaar op stage. Leuk en leerzaam! Als niveau 3 student loop je in totaal bij Cibap 1245 uren stage. Klik hier voor meer informatie over de BPV.

Beoordeling en ontwikkeling

We volgen je voortgang tijdens je ontwikkeling tot senior professional door middel van de zogenaamde ontwikkelingsgerichte toetsing. Hierbij krijg je direct na het afronden van je opdrachten gerichte feedback die jou helpt bij jouw ontwikkeling. We kijken hierbij naar het geheel dus zowel naar de lessen als naar de productieopdrachten, dit noemen we een holistische beoordeling. De feedback kun je terugvinden in het digitale studenten volgsysteem: Eduarte studentenportal.

Tijdens de oplevering van producten wordt met O, V, G (onvoldoende, voldoende, goed) of een cijfer beoordeeld.

 • Een onvoldoende (1,0-5,4) wordt gegeven als een student onder niveau 3 presteert, voor zijn leer- en werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.
 • Een voldoende (5,5- 7,9) wordt gegeven als een student presteert op niveau 3, voor zijn leer- en werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.
 • Een goed (8,0 en hoger) wordt gegeven als een student presteert boven niveau 3, voor zijn leer- en werkhouding tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de oplevering.

Na semester 1 van fase 1 wordt per periode een ‘voldoende’ of een ‘goed’ per product vertaald naar een gelijk aantal punten voor de desbetreffende kerncompetentie. Een onvoldoende levert geen punt op. In het schema op de volgende pagina zie je hoe de punten zijn verdeeld.

Puntensysteem
Bij de opleidingen bij OP houden we je voortgang na semester 1 in de gaten door middel van punten. Hieronder staat hoeveel punten je per schoolsemester kunt behalen voor vakken / onderdelen. Je ontvangt punten wanneer je een voldoende of een goed hebt behaald voor het betreffende vak of onderdeel of aan de verplichting hebt voldaan. Je kunt in het Eduarte studentenportal zien hoe je ervoor staat. In de volgende paragraaf staat hoeveel punten je moet hebben voor de overgang naar de volgende fase. Voor de generieke vakken zoals rekenen en Nederlands en het keuzedeel Engels wordt de beoordeling alleen in cijfers gegeven.

Studieoordelen
Bij fase 1 en 2 geldt: voor overgang naar de volgende fase moeten de vereiste punten behaald zijn en een aanwezigheid van minimaal 85%. Ook moet je een voldoende beoordeling hebben gekregen voor de BPV en het verplichte aantal uren hebben behaald. Het totale aantal behaalde punten wordt gekoppeld aan een studieoordeel. Daarnaast worden voor Engels, Nederlands en rekenen (ARV) alle taalgebieden en rekendomeinen behandeld. Per vak moet gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger voor taal, 4,5 of hoger voor ARV) worden gehaald op de toetsen of gevraagde producten, gerekend over vier periodes. De beoordeling vindt plaats tijdens de lessen.

Als je niet voldoet aan de eisen voor de overgang dan word je besproken in de teamvergadering. Bij fase 3 geldt: voor het mogen deelnemen aan de examens moet je studieoordeel 1 of 2 behaald hebben. Krijg je een studieoordeel 3 dan gelden de volgende regels, zie het tabel hieronder:

Bindend studie-advies (BSA)
Het bindend studie-advies wordt gegeven aan het eind van Fase 1, op basis van de studieoordelen in periode 1 ,2, 3 en 4. Meer informatie over het bindend studie-advies kun je hier vinden.

Begeleiding

De studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt en hij/zij begeleidt jou door de opleiding. Je kunt met allerlei schoolgerelateerde vragen bij jouw studiecoach terecht (leerdoelen, ontwikkeldossier, studievoortgang, keuzemomenten en loopbaan). Met de studiecoach heb je regelmatig overleg. Zo nodig schakelt de studiecoach aanvullend advies of aanvullende persoonlijke begeleiding in bij Student Support. Ook tijdens de Beroepspraktijkvorming (BPV) houd je tijdens de terugkomdagen contact met de studiecoach. Samen met je studiecoach bepaal jij jouw route door de opleiding, hij of zij helpt jou onder andere bij het maken van de keuze voor je opleiding, wanneer je BPV doet, welk keuzeprofiel je in fase 4 kiest, of je gaat versnellen/ verbreden enz. Tijdens de gesprekken met jouw studiecoach neem je altijd je ontwikkeldossier mee.

Examinering

In het examenplan van de opleiding Allround Medewerker AV Productie (crebonummer 25193) kun je vinden wat de voorwaarden zijn om voor het diploma in aanmerking te komen. Een examenplan wordt per opleiding en per cohort (startjaar van je opleiding) gemaakt en bevat de eisen vanuit het kwalificatiedossier inclusief Nederlands, Engels en rekenen, de eisen voor de keuzedelen, de eisen voor Loopbaan & Burgerschap en de eisen voor de BPV. 

Klik hier voor het Examenplan 2020 voor Filmmaker. Deze geeft naast algemene informatie over de organisatie ook weer wat je rechten en plichten als examenkandidaat zijn. Verder zijn er nog een aantal zaken waar je als examenkandidaat rekening mee moet houden. Dit vind je in het examenreglement, klik hier om deze te bekijken. De procedure bij theorie-examens vind je ook op het intranet, lees deze voor je examen nog eens goed door. 

Certificaten, verklaring
Binnen Cibap is afgesproken dat we voor alle studenten die zonder diploma Cibap verlaten, een mbo-verklaring maken. Dit is inclusief de resultaten van de gemaakte examens. Ook de BPV periodes worden genoemd in de mbo-verklaring. De mbo-verklaring wordt afgegeven door de examencommissie.

Een mbo-certificaat wordt verstrekt na het afronden van een deel van de opleiding waarvoor een certificaat is vastgesteld. Voor welke delen van welke opleidingen een mbo-certificaat is vastgesteld staat hier.

De examencommissie reikt het certificaat uit, nadat ze heeft vastgesteld dat de student aan alle certificaat-eisen heeft voldaan. Een behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Klachten
Heb je klachten over je examens, de afname of je examinator dan kun je hiervoor terecht bij de examencommissie. In de klachtenregeling van Cibap staat hier meer over.

Kosten

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je gaat lesgeld betalen als je 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. 

Naast het lesgeld komen er nog kosten bij voor boeken en licenties. Deze kosten zijn voor het eerstejaar het hoogst, namelijk rond de € 293,00 euro. Voor fase 2 en 3 zijn de kosten € 248,00 euro. Daarnaast is een laptop vanaf fase 1 verplicht. 

Uitgebreide informatie over de kosten, vind je hier.

 

Algemene informatie

Planningen


Periodes

Het studiejaar is ingedeeld in vier periodes.

VakantiesLestijden
Een lesdag op Cibap is van 8.45 uur tot 17.15 uur. Lessen variëren in eenheden van een uur. Op het studentenintranet vind je onder andere projectboeken, handleidingen, agenda, studiemeter en roosters. Je kunt ook de Xedule-app downloaden om je rooster te bekijken.

Regels, rechten en plichten

Rechten en plichten zijn belangrijk, ze zorgen ervoor dat elke student zich veilig en prettig kan voelen op school én goede resultaten kan behalen. Ze worden vastgelegd in het studentenstatuut. Dit hoofdstuk 'Rechten en plichten' is het studentenstatuut van Cibap. Deze kan alleen worden gewijzigd als de studentenraad hiermee instemt.

Voor jou als student betekent dit:

 • Een student van Cibap heeft er recht op door personeel en medestudenten met respect te worden behandeld;
 • Van een student van Cibap wordt respect verwacht in de omgang met het bestuur, personeel en medestudenten.

Regelingen en codes

Op school kennen we een aantal regelingen en codes. Deze worden hieronder genoemd, ook zijn ze te vinden op het studentenintranet.

Onderwijsovereenkomst
Studenten die voor 1 augustus 2023 zijn gestart kregen een onderwijsovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten die nu ook in het studentenstatuut staan. Als je op stage (Beroeps Praktijk Vorming) gaat, dan wordt voor deze periode een praktijkovereenkomst gesloten.

OER: de Onderwijs- en Examenregeling
De inrichting van ons onderwijs en zaken rondom examinering zijn beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. Deze bestaat uit: de studiegids voor je opleiding, het examenplan voor je opleiding, inclusief de keuzedelen en het examenreglement.

Gedragscode internet/intranet
Binnen Cibap geldt een gedragscode voor het gebruik van internet en intranet. In de gedragscode is vastgelegd welke regels gelden met betrekking tot pesten via e-mail, intimidatie, virussen en ongeoorloofd gebruik van internet of intranet. Voor het gebruik van social media hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze staan ook vermeld in de gedragscode.

Klachtenregeling en integriteitcode
De klachtenregeling  wordt omschreven welke weg je moet bewandelen als je een klacht wilt indienen. Bekijk hier de klachtenregeling van Cibap. We hebben ook een gedragscode die geldt voor medewerkers van Cibap. Daarnaast is er een klokkenluidersregeling. Deze beschrijft de procedure die wordt gevolgd als een student of een medewerker een misstand op Cibap wil melden. Het gaat dan niet om een persoonlijke klacht. Daarvoor is de klachtenregeling bedoeld.

Studentenregels

Wij geven hieronder nog eens in het kort de regels weer die in het bijzonder van belang zijn voor het behalen van goede resultaten en voor jouw eigen veiligheid en welzijn binnen de school:

 1. Houd je aan de verzuim- en verlofregeling, zoals hier vermeld.
 2. Wanneer je betrapt wordt op het plegen van plagiaat tijdens de opleiding, bijvoorbeeld bij het kopiëren van verslagen of afkijken tijdens toetsing, wordt de opdracht met een 1 beoordeeld. Bij herhaling kan stopzetting van de opleiding gelast worden. Bij fraude of onregelmatigheden tijdens de examens kan de examencommissie maatregelen nemen. Meer informatie hierover staat in het examenreglement, dat is opgenomen in de OER (onderwijs- en examenregeling).
 3. Je werkt mee aan het bereiken van een goede veiligheid binnen de school. Deze medewerking komt neer op:
  - het dragen van de juiste werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen bij praktijk-en
  practicumlessen;
  - het houden aan de veiligheidsvoorschriften;
  - het gebruiken van machines en apparaten alleen na toestemming van de docent of toezichthoudend
  personeel.
 4. Houd je aan de gedragscode voor internet en intranet.
 5. De school is niet aansprakelijk voor het beschadigen, zoekraken of op een andere manier verdwijnen van de eigendommen van de studenten. Daarom wordt afgeraden waardevolle spullen in lokalen, gangen of garderobes e.d. achter te laten. In overleg met de conciërges is voor uitzonderlijke situaties een veilige opbergruimte te vinden.
 6. Roken en middelengebruik is op het terrein van de school niet toegestaan. Het onder invloed zijn van of handelen in middelen is ook verboden. Bij schending van de regels kan de sanctieladder middelengebruik worden gehanteerd.
 7. Eten en drinken is in de lokalen niet toegestaan.
 8. Alle schade die je veroorzaakt aan gebouw en inventaris, wordt door de school op jouw kosten hersteld.
 9. Er wordt verwacht dat je meewerkt aan het bereiken van een positief resultaat. In gevallen waar die medewerking ontbreekt, kunnen door het College van Bestuur maatregelen worden genomen. In het uiterste geval kan dit leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de lessen.

 

Deze studentenregels heb je onderschreven door het tekenen van de onderwijsovereenkomst.

Aanwezigheid en afwezigheid

Cibap leidt op voor uitdagende beroepen in de creatieve industrie. Wij willen onze studenten vormen tot zelfverantwoordelijke professionals. Dat maakt nadrukkelijk deel uit van onze opleiding. De gedragscode met betrekking tot afwezigheid die hiervoor is opgesteld is vergelijkbaar met die uit het bedrijfsleven.

Aanwezigheidsregeling
Door Cibap wordt een aanwezigheidsregeling gehanteerd. Door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst geeft de student aan hiermee akkoord gegaan.

Verzuim melden met reden
Het is van belang dat het verzuim goed is geregistreerd en dat de reden van het verzuim bekend is. Er zijn verschillende mogelijkheden om verzuim door te geven. Ouders/ verzorgers kunnen verzuim via mail (verzuim@cibap.nl) melden of bellen met 038-7110677. Studenten kunnen ook zelf hun afwezigheid en de reden doorgeven bij de balie van het studentenplein.

Let op: Bij studenten jonger dan 18 jaar die persoonlijk hun afwezigheid hebben doorgegeven, worden automatisch de ouders/verzorgers geïnformeerd. Ook kunnen ouders/verzorgers het verzuim inzien in het Ouderportaal met de toestemming van de student. Voor meer informatie of vragen kan er contact worden opgenomen met verzuim@cibap.nl.

Cibap maakt onderscheid tussen twee soorten verzuim, namelijk:

 • Geoorloofd verzuim
  De student kan afwezig zijn door rijexamen, huwelijk, overlijden familieleden, tandarts, doktersbezoek, ziekenhuis en dergelijke. Dit is bijzonder verlof en dit moet de student minimaal 1 dag vooraf persoonlijk aanvragen bij de balie van het studentenplein. Om bijzonder verlof te krijgen moet de student een bewijsstuk van het verlof meenemen. Verzuim dat niet van tevoren voorzien is, zoals ziekte, moet de student dezelfde dag vóór 12.00 uur (laten) registreren.

  Extra verlof: Vakanties buiten de schoolvakanties is bij hoge uitzondering mogelijk. Neem hiervoor contact op met de teamcoördinator van je opleidingsteam.

 • Ongeoorloofd verzuim
  Ongeoorloofd verzuim houdt in dat er geen geldige reden vóór 12.00 uur is doorgegeven voor de afwezigheid of dat er geen toestemming is verleend voor aangevraagd verlof.

Interventies bij veel afwezigheid
Cibap maakt deel uit van de “projectgroep verzuim” regio IJssel-Vecht. Binnen deze regio zijn op basis van de wetgeving afspraken gemaakt over verzuimaanpak om uitval terug te dringen. Dit betekent dat Cibap verplicht is om studenten die te veel (ongeoorloofd) afwezig zijn te melden bij de leerplicht- of RMC-ambtenaar. De ambtenaar gaat in samenwerking met de student en de  verzuimdeskundige van Cibap onderzoeken wat nodig is om het verzuim terug te dringen. De studieloopbaancoach is het eerste aanspreekpunt voor de student en/of de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt ook met betrekking tot afwezigheid. Daarnaast kan een student die uitzonderlijk veel verzuimt of vaak ziek is, worden opgeroepen voor het verzuimspreekuur. Wanneer het wenselijk is kunnen ouders gevraagd worden om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het doel van het gesprek is om oorzaken te achterhalen en waar nodig ondersteuning te bieden. De studieloopbaancoach en het onderwijsteam hebben naast bovengenoemde aanpak de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen.

Studentondersteuning

Cibap kent een transparant en eenduidig systeem van studentondersteuning op het gebied van studievoortgang, vervolgonderwijs of loopbaankeuze en omgaan met specifieke problematiek. De student ontvangt na toelating het studenteninformatieformulier (SIF). Op het SIF geeft de student aan of er een ondersteuningsbehoefte is geweest op de vorige school. Ook wordt op het SIF aangegeven of ondersteuning moet worden voortgezet. De ondersteuningsmogelijkheden worden in overleg met de student (met daarbij eventueel ouders/verzorgers) nader bepaald.

De ondersteuning wordt vastgelegd in het dossier van de student in de vorm van een ondertekend ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan wordt gezien als een addendum op deze onderwijsovereenkomst. Dit addendum is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. De mate waarin Cibap de student tijdens de opleiding ondersteuning kan bieden, is afhankelijk van de mate waarin de student een ondersteuningsbehoefte meldt en het betreffende ondersteuningsaanbod aanvaardt. Meer informatie over studieoordelen is te vinden in deze studiegids, als onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De aard en mate van een beperking kan consequenties hebben voor de keuze van een opleiding. Cibap behoudt het recht, met het oog hierop een bindend advies te geven in fase 1 met betrekking tot opleidingsmogelijkheden binnen Cibap.

Auteursrecht en gebruik beeldmateriaal

De auteursrechten (en naburige rechten) voor producten die gemaakt worden door studenten, onder begeleiding van docenten van Cibap, al dan niet met materialen die door Cibap ter beschikking worden gesteld, berusten bij de student. Deze auteursrechten verkrijgt de student nadat aan alle verplichtingen door de student is voldaan. Deze verplichtingen bestaan uit het ter beschikking stellen van de producten voor exposities en vastlegging in het examendossier. Te allen tijde kijkt Cibap met aandacht naar de belangen van de student, ook in relatie tot de belangen van eventuele derden die bij de opdracht betrokken waren.

Cibap maakt actief gebruik van communicatiemiddelen zoals video’s en allerlei drukwerk. Wij maken in deze middelen gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van werk van studenten. Dit gebruiken we online (op de social mediakanalen van Cibap en de website van Cibap) en in verschillende soorten drukwerk. Op deze manier willen wij toekomstige studenten een beeld geven van wat je leert op Cibap. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal van werk dat jij hebt gemaakt, dan kun je hier schriftelijk een bezwaar voor indienen. Mail dan naar: mc@cibap.nl

Disciplinaire maatregelen

Verwijdering uit de les
De docent kan de student uit de onderwijsactiviteit verwijderen indien deze de onderwijsactiviteit naar zijn oordeel verstoort.

Schorsing

 • Cibap kan de student gedurende een periode van maximaal 5 werkdagen bij dringende reden als ordemaatregel schorsen.
 • Cibap kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmaal met maximaal 5 werkdagen verlengen, indien daar aanleiding voor bestaat.
 • De schorsing kan mondeling dan wel schriftelijk geschieden.
 • Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd bij aangetekend schrijven onder vermelding van de duur van de schorsing.
 • Mondelinge schorsing wordt direct bevestigd door de schriftelijke schorsing als bedoeld in het vierde lid.
 • Voor leerplichtige studenten wordt een afschrift van de schorsingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

Verwijdering van school
De student kan door Cibap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1.3., lid 5 van de WEB, worden verwijderd, indien hij/zij:

 • Met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt, nadat de student al schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten. 
 • Met regelmaat de onderwijsactiviteiten volgens het vastgestelde rooster zonder toestemming van Cibap, niet volgt, nadat de student reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten.
 • Zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

Procedure verwijdering student van school

 • Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de student gemotiveerd bij aangetekend schrijven medegedeeld.
 • De student wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de instelling kenbaar te maken.
 • Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt Cibap gemotiveerd bij aangetekend schrijven haar besluit.
 • Cibap heeft de inspanningsverplichting om gedurende 8 weken naar een andere school / instelling te zoeken, die bereid is de student toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school, waarnaar kan worden verwezen, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
 • Cibap kan de student gedurende de procedure tot verwijdering van de student toegang tot de instelling ontzeggen.
 • Voor studenten die onder de leerplichtwet 1969 vallen, wordt een afschrift van de verwijderingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

BSA

Uiterlijk twaalf maanden na de start van je studie op Cibap, ontvang je een zogenaamd Bindend Studieadvies (BSA); een beslissing over de voortgang van je studie op Cibap. Elke mbo-instelling in Nederland is verplicht zo’n BSA aan zijn studenten te geven. Doel van het BSA is dat je in een opleiding terechtkomt die bij je past en die je in principe met goed gevolg moet kunnen afronden. Daarom werkt Cibap met een uitgebreide intake en een oriëntatiefase van een half jaar.

Op basis van een positieve intake word je geplaatst in de oriëntatiefase. Na een half jaar kies je de opleiding die je wilt gaan volgen. Na negen tot twaalf maanden geven we een definitief BSA voor de gekozen opleiding.

Een positief BSA bestaat uit een van de volgende besluiten:

 • Toelaatbaar voor de gekozen opleiding
 • Je mag het eerste jaar overdoen (alleen in uitzonderlijke situaties).

Bij een negatief BSA kijken we samen met je naar een andere opleiding, dit zal meestal buiten Cibap zijn. Klik hier voor meer informatie over Bindend Studie Advies (BSA).

Schoolvoorzieningen

Studentenpas
Cibap werkt met een studentenpas. Deze pas kun je buiten Cibap gebruiken als kortingspas in verschillende winkels, musea en voor aankoop van software. Op Cibap gebruik je de pas in de werkplaats voor gereedschapsregistratie en -uitleen en als legitimatie tijdens excursies. Daarnaast lopen alle printfaciliteiten via de studentenpas. Bij de studentenwinkel kun je printcredits op je pas laten zetten of je kunt zelf credits opwaarderen via het printportaal op intranet. Draag je studentenpas altijd bij je.

Faciliteiten

 • Studentenwinkel
  Cibap beschikt over een winkel waar je benodigdheden voor je studie kan kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan papier, verf, kwasten, markers, etc. Ook kun je hier verslagen laten inbinden. De winkel is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In de studentenwinkel kun je alleen betalen via pin.
 • Kluisjes
  Om niet steeds met gereedschappen en/of materialen te hoeven reizen, kun je op school een kluisje huren. Je kunt een kluisje aanvragen en betalen bij de studentenwinkel. De kosten zijn hiervoor € 15,00 per schooljaar. Je huurt het kluisje voor de periode dat je op school lessen volgt. Bij inlevering van je sleutel krijg je € 5,00 retour. Bij schade aan of vervuild afleveren van het kluisje, ontvang je het sleutelgeld niet terug. Bij verlies van de sleutel moet je weer een nieuwe aanschaffen voor € 5,00. In de Ontwerpfabriek is een beperkt aantal dagkluisjes beschikbaar. Hier kun je gratis gebruik van maken. De kluisjes dienen aan het eind van de dag leeg te zijn. De directie is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen uit je kluisje.
 • Draadloos netwerk
  Op Cibap is gratis Wifi beschikbaar, ga naar het netwerk ‘eduroam’ en meld je aan met je inloggegevens die je van het Cibap hebt ontvangen. Een virusscanner is (voor Windows laptops) verplicht, waarbij het zo is dat je hier zelf voor verantwoordelijk bent en de virusscanner moet installeren voordat je laptop op het netwerk mag. Bovendien kun je via intranet, software downloaden om gebruik te kunnen maken van de printfaciliteiten.
 • Materia
  Bij Materia staan kasten met vakliteratuur, zowel boeken als tijdschriften, en vind je allerlei verschillende soorten materialen. De mediathecaris verzorgt en onderhoudt deze collectie. Als je op zoek bent naar informatie, digitaal of analoog, kun je terecht bij de Mediathecaris. Bij Materia zijn ook studieplekken, waar je rustig kunt werken. Online kun je een kijkje nemen via materia.cibap.nl.

Eduarte
Via Eduarte kunnen studenten hun presentie/afwezigheid bekijken en ook behaalde cijfers inzien. Daarnaast kunnen de stage-uren hierin worden bijgehouden. Ouder(s)/verzorger(s) van onze studenten waarvan het e-mail adres bekend is bij ons, ontvangen een mail met inloggegevens voor hun account Eduarte. In het ouderportaal van Eduarte heeft de ouder/verzorger toegang tot het rooster en de aan- en afwezigheid van de student. Als de student minderjarig is, heeft de ouder/verzorger automatisch toegang tot deze informatie. Een meerderjarige student kan per ouder/verzorger aangeven of hij/zij toegang krijgt.

Student support

Cibap heeft speciaal voor studenten het studentenplein. Hier kun je terecht met alle vragen over je studie. Zo vind je op het studentenplein bijvoorbeeld Student support, het BPV-loket, examinering en planning & roostering. Daarnaast vind je hier ook de vertrouwenspersoon. Het studentenplein vind je als je vanaf de receptie door het restaurant loopt en dan door de klapdeuren linksaf gaat.

Student Support
Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe zorg ik ervoor dat ik goed in mijn vel zit? Hoe kan ik mijn thuissituatie verbeteren? Welke ondersteuning kan ik krijgen bij mijn onderwijsleerproces? Hoe pak ik het zoeken naar een vervolgopleiding aan? Met dit soort vragen kun je terecht bij Student Support. Tijdens je studie is je studieloopbaancoach je eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan je doorverwijzen naar Student Support. Samen vullen jullie het daarvoor bestemde formulier in. Heb je vragen of is de situatie urgent, dan kun je ook rechtstreeks naar de balie van het studentenplein komen. De medewerkers van Student Support zorgen er dan voor dat je bij de juiste persoon terecht komt.

De vertrouwenspersoon
Met de vertrouwenspersoon kun je een gesprek aanvragen als je een probleem hebt dat vertrouwelijk moet worden behandeld. Je kunt daarbij denken aan problemen met een medestudent of docent, mikpunt of slachtoffer zijn van pestgedrag, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie hier op school. Lees meer over de vertrouwenspersoon op studentenintranet.

Plattegronden

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

     

 

 

Meedenken student

Cibap Active
Denk, doe en beslis mee!
Cibap Active is de verzamelnaam voor alle mogelijkheden die je als student hebt, om naast je studie mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Dit kan van alles zijn, denk aan:

 • Studentenraad (SR)
  De SR krijgt alle belangrijke informatie te horen, waardoor zij kunnen meepraten en beslissen over het onderwijs op het Cibap. Lijkt het je leuk om plaats te nemen in de SR of heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken met de SR, mail dan naar sr@cibap.nl
 • Studenten PR-team
  Help mee met het werven van nieuwe studenten! Begeleid workshops van leerlingen die komen kennismaken met het Cibap, ga in gesprek met ouders en leerlingen op een voorlichtingsmiddag, geef rondleidingen aan bezoek etc. De activiteiten vinden vaak plaats onder schooltijd. Lijkt het jou leuk om te helpen? Mail dan naar mc@cibap.nl of loop even binnen bij het kantoor van Marketing & Communicatie (in de gang bij de personeelskamer).

Zwolle Bruist
Als eerstejaars student van Cibap maak je na de zomervakantie kennis (of heb je al kennis gemaakt) met de studiestad Zwolle. Dit kan tijdens de Zwolse Bruisweken. Deze mbo-variant van de introductieweken voor studerend Zwolle wordt georganiseerd door Buro Ruis.

Buro Ruis organiseert en ondersteunt de meest uiteenlopende culturele activiteiten voor de Zwolse (mbo) student. Voorbeelden zijn concerten, comedy avonden, dancefeesten, lezingen, proeverijen, workshops en festivals. Meer informatie over de activiteiten vind je op www.buroruis.nl

Ouders/verzorgers

In het Privacyreglement voor studenten Cibap staat bij artikel 6.4. wat de kaders zijn in de contacten met ouders van studenten: Cibap zal ouders van studenten onder de 18 jaar informeren ten behoeve van de verzuimcontrole, als het voortbestaan van de onderwijsovereenkomst in het geding komt of als informeren van ouders noodzakelijk is voor de veiligheid van de student of anderen. Cibap verstrekt in alle andere gevallen alleen informatie aan ouders na toestemming van de student of als hiervoor een andere wettelijke grondslag aanwezig is.

Informatie voor ouders/verzorgers
Op onze website vindt u als ouder/verzorger veel informatie over studeren op Cibap, zodat u goed uw zoon/dochter kunt begeleiden tijdens zijn/haar studie.

AdviesRaad Ouders
Voor vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn
Een groot aantal personeelsleden is inzetbaar als bedrijfshulpverlener op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding. Cibap beschikt over een piepersysteem waardoor BHV’ers/ EHBO’ers snel gewaarschuwd kunnen worden. Wanneer je binnen schooltijd iets overkomt, waardoor je zelf of een medestudent lichamelijk letsel oploopt, kun je terecht bij de conciërges. EHBO-koffers staan op diverse plaatsen in het gebouw. Op de ontruimingsplattegronden in de gangen staan deze aangegeven. Verder kun je je melden bij de receptie of via de noodtelefoons/intercoms (bekijk eens waar ze hangen) de receptie snel bereiken, zij kunnen de juiste personen via piepers bereiken.

Sociale Veiligheid
Indien er problemen zijn op sociaal of psychisch gebied kun je je melden bij je studieloopbaancoach of Student Support. Cibap heeft deze speciale afdeling met professionals in dienst om je eventueel te ondersteunen op gebied van sociale veiligheid. Tevens hebben ze contacten met externe partijen om je door te verwijzen indien dat nodig is.

Calamiteiten- & Ontruimingsalarm
Alle personeelsleden van Cibap hebben een instructie ontvangen over: Wat te doen bij een ontruimingsalarm? Voor jou als student geldt het volgende:

 • Volg de instructie van de docent van wie je op dat moment les hebt.
 • Ben je elders in het gebouw, volg dan de instructie van de BHV-er, conciërge of een ander personeelslid dat in de buurt is. In het algemeen geldt: zorg dat je zo snel mogelijk naar buiten gaat en begeef je naar de verzamelplaats op de parkeerplaats voor de Ontwerpfabriek (zie bordjes). Neem daarvoor de vluchtweg en de (nood) uitgang die de kortste verbinding met buiten vormt (bekijk dit eens voor de ruimtes waar je veel bent). Ook kun je hiervoor kijken op de ontruimingsplattegronden die op verschillende plekken in de gebouwen hangen en/of volg de pijlen op de ontruimingspictogrammen die in de gangen hangen. Eén of twee keer per jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat BHV-ers, medewerkers en studenten gewend raken aan de ontruimingsprocedure, waardoor bij echte calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Crisisteam
Cibap beschikt over een crisisteam die bij calamiteiten contacten onderhoudt met de pers. In geval van calamiteiten kun je verwijzen naar de woordvoerder van het crisisteam. Ga nooit zelf de pers te woord staan.

Milieu, gebouwen en veiligheid
Om onze schoolgebouwen schoon en opgeruimd te houden, hebben wij een aantal regels:

 • Gebouwen, terreinen en inventaris moeten netjes blijven
 • Je fiets stal je in de fietsenstalling tussen het schoolgebouw en de Ontwerpfabriek
 • Heb je een fiets met een rek of een krat voorop, plaats deze dan in de daarvoor bestemde stalling
 • Lokalen en werkplaatsen worden opgeruimd achtergelaten
 • Draag vereiste veiligheidskleding en beschermingsmiddelen in de praktijklokalen
 • Blokkeer nooit vluchtwegen of brandblussers
 • Houd je aan de algemene gedragscodes voor berichtgevingen over Cibap op sociale media

Print Friendly, PDF & Email