Regels, rechten en plichten

Rechten en plichten zijn belangrijk, ze zorgen ervoor dat elke student zich veilig en prettig kan voelen op school én goede resultaten kan behalen. Ze worden vastgelegd in het studentenstatuut. Dit hoofdstuk ‘Rechten en plichten’ is het studentenstatuut van Cibap. Deze kan alleen worden gewijzigd als de studentenraad hiermee instemt.

Voor jou als student betekent dit:

  • Een student van Cibap heeft er recht op door personeel en medestudenten met respect te worden behandeld;
  • Van een student van Cibap wordt respect verwacht in de omgang met het bestuur, personeel en medestudenten.

Print Friendly, PDF & Email